Ajuntament de Xerta - Nou enllaç per consultar "Lo Bando de Xerta"

A partir de l'1 d'abril ja no es podrà accedir a "Lo Bando de Xerta" usant aquest enllaç.

El nou enllaç per consultar "Lo Bando de Xerta" és:
https://lobando.xerta.cat

Pot baixar la nova APP per dispositius Android, obrint el seu navegador, i accedint a l'enllaç:
https://lobando.xerta.cat/app

Nou enllaç de "Lo Bando de Xerta"

Copyright 2023 Ajuntament de Xerta