Ajuntament de Xerta - Nou enllaç per consultar Lo Bando

A partir de l'1 d'abril ja no es podrà accedir a Lo Bando de Xerta usant aquest enllaç

El nou enllaç per consultar Lo Bando de Xerta és:
https://lobando.xerta.cat

Pot baixar la nova APP per dispositius Android des de l'enllaç:
https://lobando.xerta.cat/app

Nou enllaç a Lo Bando de Xerta

Copyright 2021 Ajuntament de Xerta